DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Yaşam hakkını merkezine alan Roboski için Adalet Yeryüzü için Barış Derneği (Roboski-Der), bu doğrultuda çalışmalar yürütmek amacıyla, Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Gülyazı ve Ortasu köyleri kırsalında 28 Aralık 2011’de yapılan operasyon sonucu hayatını kaybeden 34 kişinin aileleri, köylüler ve hak savunucuları tarafından 2013 yılında kurulmuştur.

  • Derneğimiz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, değerleri ve uluslararası insancıl hukuk ilkeleri doğrusunda hareket eder. Bu temel belgelerin gösterdiği temel insan hakkı olan yaşam hakkını merkezine alır, bunun için savaşı değil dünyanın her yerinde barışı ve çözümü destekler.
  • Derneğimiz temel insan haklarının her yerde ve her zaman, herkes için eşit şekilde uygulanmasını savunur.
  • Derneğimiz her türlü ırkçılığa nefret dili ve söylemine karşıdır. Irkçılığı insanlığa karşı suç olarak görür. Derneğimiz ırkçılığa ve nefret söylemine karşı aktif şekilde mücadele verir.
  • Derneğimiz cinsiyetçiliğe açıkça karşı durur. Cinsler arasındaki hakların eşitlenmesi için mücadele yürütür.
  • Derneğimiz çatışmalı süreçlerin yarattığı maddi ve manevi tahribatlara karşı mücadele eder.

Derneğimiz sadece insan merkezli değildir. Doğanın ve hayvanların korunmasını da içine alan ekolojik yaşamı da savunur.

Roboski-Der’in tüm faaliyetlerinin temelinde demokrasinin güçlendirilmesi, insan haklarının geliştirilmesi ve korunması, çoğulculuğun, adaletin ve hukukun üstünlüğünün tesisi ile toplumsal barışa katkı sağlamak yer almaktadır.

Benimsediği ve savunduğu bu değerler altında Roboski-Der, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedefler.

İnsan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması, bu ihlallere ilişkin gerçeklerin ortaya çıkartılması ve mağdurların adalet arayışlarını desteklemek Roboski-Der’in ana çalışma alanıdır.

Veli Encu – Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki Tosun – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Emine Ürek – Sekreter

Abdulvahit Encu – Sayman

Felek Encu – Üye

Roboskider Tüzük